ALUG170

מערכת הזזה למפתחים קטנים

מערכת ALUG170 הינה מערכת אשר מאופיינת בפרופילי אלומיניום צרים מאוד על מנת לתת פתרון לייצור מהיר ובעלות נמוכה. המערכת מתאימה לפתחים קטנים, כך שבאמצעות פרופילי האלומיניום הצרים מתקבל כניסה של אור מקסימלית לחדרים, וכאשר יש דרישה לפתיחת הכנף בצורה של הזזה.

זיגוג:                                 

10 - 6 מ"מ זכוכית שכבתית

 

10-14 מ"מ זכוכית בידודית

מפתחים:       

רוחב עד 1200 מ"מ, גובה 1400 מ"מ משקל עד 40 ק"ג לכנף. האמור הינו המלצה בלבד, יש לחשב כל מפתח בנפרד בהתאם ללחצי רוחות, אזור גאוגרפי, סוג הזיגוג וכדומה.

יישומים:                        

 

חלון הזזה 2 כנפיים על בסיס שני נתיבים

חלון הזזה 3 כנפיים על בסיס שלוש נתיבים

 

חלון הזזה 4 כנפיים על בסיס שני נתיבים​

ניתן לשלב חלקים קבועים

ניתן לייצור כחלון כיס

צבעים:

 

ניתן לצבוע את פרופילי המערכת בכל סוגי הגוונים והטקסטורות: מגורען גס, מגורען עדין, ראל חלק ואיילגון המתאפיינים בעמידות טובה עד מעולה בפני נזקי מזג האויר, נזקי שמש בפרט ונקי סביבה קורוזית.

רשת:

 

ניתן לשלב עם מערכת רשתות

 

תריס גלילה:

ניתן לשלב עם מערכת גלילה

תקנים:

 

המערכת מותאמת לדרישות התקן הישראלי לחלונות ת"י 1068 ולדלתות ת"י 4001 חלק 1.