ALUG430

מערכת פתיחה בסגנון כפרי

מערכת ALUG430 הינה מערכת המאופינת בקווי דמיון עיצובי המזכיר חלונות ברזל ובעלת כל הייתרונות שיש לפרופילי האלומיניום להציע. פרופילי האלומיניום במערכת צרים ומועצבים ונותנים הרגשה של חלונות כפריים, לרוב מבצעים חלוקות רבות בתוך המשקוף אשר מעניק את העיצוב הכפרי המיוחד.

זיגוג:                                 

10- 6 מ"מ זכוכית שכבתית

 

10-14 מ"מ זכוכית בידודית

מפתחים:       

רוחב עד 800 מ"מ, גובה 1150 מ"מ משקל עד 70 ק"ג לכנף. האמור הינו המלצה בלבד, יש לחשב כל מפתח בנפרד בהתאם ללחצי רוחות, אזור גאוגרפי, סוג הזיגוג וכדומה.

יישומים:                        

 

חלון פתיחה בעל כנף אחת,שתיים, שלושה וארבעה

אפשרות פתיחה לפנים הבית ולחוץ הבית

ניתן לשלב חלקים קבועים

ניתן לשלב חציצות בכנף

צבעים:

 

ניתן לצבוע את פרופילי המערכת בכל סוגי הגוונים והטקסטורות: מגורען גס, מגורען עדין, ראל חלק ואיילגון המתאפיינים בעמידות טובה עד מעולה בפני נזקי מזג האויר, נזקי שמש בפרט ונקי סביבה קורוזית.

רשת:

 

ניתן לשלב עם מערכת רשתות

 

תריס גלילה:

ניתן לשלב עם מערכת גלילה

תקנים:

 

המערכת מותאמת לדרישות התקן הישראלי לחלונות ת"י 1068 ולדלתות ת"י 4001 חלק 1.