ALUG900

מערכת הזזה למפתחים בינונים וגדולים

מערכת ALUG900 הינה מערכת נפוצה מאוד בשוק אשר מזכירה מאוד את מערכת ALUG700 ומאופיינת בפרופילי אלומיניום בעלי קווים ישרים.

המערכת מתאימה למפתחים בינוניים וגדולים, ונותנת פתרון מצויין יעיל ואמין כאשר יש דרישה לפתיחת הכנף בצורה של הזזה.

זיגוג:                                 

12- 6 מ"מ זכוכית שכבתית

 

14-34 מ"מ זכוכית בידודית

מפתחים:       

רוחב עד 1600 מ"מ, גובה 2600 מ"מ משקל עד 220 ק"ג לכנף. האמור הינו המלצה בלבד, יש לחשב כל מפתח בנפרד בהתאם ללחצי רוחות, אזור גאוגרפי, סוג הזיגוג וכדומה.

יישומים:                        

 

חלון הזזה 2 כנפיים על בסיס שני נתיבים

חלון הזזה 3 כנפיים על בסיס שלוש נתיבים

 

חלון הזזה 4 כנפיים על בסיס שני נתיבים או ארבעה נתיבים​

ניתן לשלב חלקים קבועים

צבעים:

 

ניתן לצבוע את פרופילי המערכת בכל סוגי הגוונים והטקסטורות: מגורען גס, מגורען עדין, ראל חלק ואיילגון המתאפיינים בעמידות טובה עד מעולה בפני נזקי מזג האויר, נזקי שמש בפרט ונקי סביבה קורוזית.

רשת:

 

ניתן לשלב עם מערכת רשתות

 

תריס גלילה:

ניתן לשלב עם מערכת גלילה

תקנים:

 

המערכת מותאמת לדרישות התקן הישראלי לחלונות ת"י 1068 ולדלתות ת"י 4001 חלק 1.